Biuro Rachunkowe

mgr Danuta Kluszczyk

Poznaj ofertę

Oferta biura:

photo in the offer section
 • pełny zakres usług księgowych.
 • pełna księgowość.
 • księgi przychodów i rozchodów.
 • ryczałt ewidencjonowany.
 • prowadzenie wymaganych ewidencji podatkowych: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.
 • sporządzanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
 • prowadzenie ewidencji, deklaracji JPK VAT.
 • sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników: lista płac, deklaracje ZUS, podatek od wynagrodzeń.
 • opracowanie i przygotowanie do księgowania otrzymanych dokumentów.
 • sprawdzanie dokumentów dostarczanych przez zleceniodawcę pod względem rachunkowym i formalnym.
 • załatwianie spraw z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z Umowy.

Zakres usług:

photo in the offer section
 • kontakt z klientem telefoniczny, mailowy.
 • spotkania z klientem, omawianie i analiza spraw dotyczących firmy klienta.
 • pomoc i doradztwo przy zakładaniu firmy.
 • bieżąca informacja o wysokości składek ZUS.
 • informowanie klienta o brakach w dokumentach.
 • możliwość poznania wyniku przed zakończeniem miesiąca.
 • przekazywanie informacji o należnych podatkach przed terminem ich opłacania.
 • duża konkurencyjność cenowa.

 • CERTYFIKAT KSIĘGOWY wydany przez Ministra Finansów nr 17477/2007.


  Biuro posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1022 z późn. zmianami)

Kontakt:

Lokalizacja:

Strony do polecenia:

gus icon
ms icon
ceidg icon
mf icon